Regulaminy

REGULAMINY  KONKURÓW BIBLIOTECZNYCH

z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 1. QUIZ dla uczniów klas II-VIII

Samorząd klasowy przeprowadza rozmowę (ankietę ) w klasie nt.  ulubionej książki z dzieciństwa wychowawczy. Tytuł książki, który pojawi się najczęściej zostaje podany do biblioteki, wg wzoru: klasa…, wychowawca….., tytuł i autor książki….. , do 15 października 2020r.

 • BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZRÓB ZAKLADKE WSPANIAŁĄ – konkurs plastyczny dla klas I-II.

Proponujemy wykonać  zakładki w klasach w ramach lekcji plastyki. Do ich wykonania nie używamy materiałów sypkich,  przestrzennych i plasteliny. Wykonane zakładki prosimy o dostarczenie do biblioteki do 23.10.2020r.

 • MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKOWY – konkurs plastyczny dla klas III.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4, dowolną techniką, będącej portretem ulubionego bohatera książkowego, najlepiej z książki nie będącej lekturą szkolną.
 • Każda praca powinna zawierać opis – tytuł książki, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie, stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka, tzn. nie wolno przerysowywać ilustracji z danej książki.
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 26 października  2020r.
 • ZA GÓRAMI , ZA LASAMI CZYLI…BAŚŃ- konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI.
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie baśni –  praca musi zawierać wszystkie cechy tego gatunku: charakterystyczny początek i zakończenie, elementy fantastyczne, walkę dobra ze złem gdzie dobro zwycięża, nieokreślony czas i miejsce akcji, mile widziany morał.
 • Baśń może być napisana przez nie więcej niż trzech uczniów, autor-autorzy mogą napisać tylko jeden utwór.
 • Praca musi być napisana ręcznie lub komputerowo, na kartce o formacie A4.
 • Praca może mieć dowolną objętość, ale nie mniejszą niż jedna strona arkusza A4.
 • Autorzy baśni muszą zadbać o poprawność składniową, językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi.
 • Praca musi być napisana samodzielnie, tzn. nieprzepisana z książek, czasopism czy Internetu itp.
 • Ocenie będzie podlegać:

                      • zgodność z tematem,

                      • uwzględnienie kryteriów gatunku literackiego,

                      • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

                      • poprawność stylistyczna,

                      • twórczy charakter utworu.

 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 26 października  2020r.
 • Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY – konkurs fotograficzny dla ucz. klas VII-VIII.
 • Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia, które przedstawia czytającą postać, np. kolegę, w wyjątkowym, niepowtarzalnym bądź codziennym miejscu.
 • Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
 • Jedna osoba może zgłosić do konkursu najwyżej 3 fotografie.
 • Uczestnik konkursu przesyła swoją fotografię w formie elektronicznej na adres e-mail: biblioteka@psp24.radom.pl  Praca powinna być opatrzona opisem (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasa).
 • Prace należy wysyłać do 26 października 2018r. Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Autorzy najlepszych prac plastyczno-literacko- fotograficznych otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 PROSIMY WYCHOWAWCÓW O WSPARCIE  SWOICH UCZNIÓW.