REGULAMIN BIBLIOTEKI NA CZAS EPIDEMII COVID-19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu
obowiązuje od 1 września 2020 r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1.  Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki szkolnej   oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. do 3 osób.
 5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni  ani stanowisk komputerowych.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 3. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 4. Książki dla uczniów klas I-III może zamawiać  i odbierać nauczyciel wychowawca.
 5. W celu zamówienia książki przez uczniów klas IV-VIII należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  a) napisać na adres mailowy biblioteka@psp24.radom.pl   lub psp24biblioteka@poczta.onet.pl  podając:   tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
  b) napisać poprzez  e-dziennik do nauczyciela bibliotekarza
  c) dokonać rezerwacji na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą https://oswiatawradomiu.molnet.mol.pl/ , po zalogowaniu  się   wybieramy lokalizację  biblioteki czyli PSP 24, wyszukujemy potrzebną książkę i dokonujemy rezerwacji.
  d) osobiście, każdego dnia w godzinach 9.00- 13.00    
 6. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia lub na trzeci dzień  po złożeniu zamówienia po godz.11:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.
 7. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Użytkownicy biblioteki zwracaną książkę zostawiają w oznakowanym  pudełku, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 3.  Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 4. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.

§ 5

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W PRZYPADKU NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. W tym okresie dopuszcza  się pracę biblioteki i wypożyczanie książek.
 2. Wypożyczanie odbywa się po wcześniejszym zamówieniu książek, patrz §2 pkt 4; ust a, b, i c
 3. Po zamówione książki przychodzi uczeń zdrowy, nie przebywający na kwarantannie lub izolacji,  zabezpieczony maseczką ( usta i nos) i w rękawiczkach ochronnych lub po zdezynfekowaniu rąk.
 4. Książki odbieramy w wejściu do szkoły nr 1 w ciągu następnych  dwóch dni w godzinach 11.00-14.00.
 5. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, przed szkołą zachowują dystans społeczny,

min.  2 m.