Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

W październiku obchodzimy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek   w życiu szkoły

i upowszechnianie czytelnictwa.

Hasło tegorocznych obchodów to: „Baśnie i legendy z całego świata”.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wiele działań :

 1. Jesienne czytanie na dywanie – głośne czytanie uczniom klas I(współpraca ze świetlicą szkolną)
 2. Konkurs na  najlepszego czytelnika miesiąca października.
 3. Konkurs na  klasę, która wypożyczy najwięcej książek w miesiącu październiku.
 4. Wystawa książek – „Baśnie i legendy z całego świata”.
 5. Podaruj książkę bibliotece !   –   Jeśli masz w domu niepotrzebne książki, przeczytane lektury, książki z których już „wyrosłeś”- podaruj je bibliotece szkolnej. Szczególnie potrzebne są : lektury, bajki, wiersze, baśnie, legendy, opowiadania, książki o zwierzętach ; książki nowe, niezniszczone.

 Za przyniesione książki uczniowie otrzymają dodatkowe punkty z zachowania.

Konkursy:

 1. By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą –konkurs dla uczniów klas I.
 2. Proponujemy wykonać  zakładki w klasach w ramach lekcji plastyki.
 3.  Do ich wykonania nie używamy materiałów sypkich,  przestrzennych i plasteliny.
 4. Wykonane zakładki prosimy o dostarczenie do biblioteki do 27 października 2021r.
 • Mój ulubiony baśniowy  bohater– konkurs plastyczny dla uczniów  klas II.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4, dowolną techniką, będącej portretem ulubionego bohatera baśniowego, najlepiej z książki nie będącej lekturą szkolną.
 • Każda praca powinna zawierać opis – tytuł książki, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie, stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka, tzn. nie wolno przerysowywać ilustracji z danej książki.
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 27 października  2021r.
 • Projekt okładki do baśni lub legendy – konkurs plastyczny dla uczniów klas III.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4, dowolną techniką, najlepiej z książki nie będącej lekturą szkolną.
 • Każda praca powinna zawierać opis – tytuł książki, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie, stanowić od początku do końca oryginalną twórczość dziecka, tzn. nie wolno przerysowywać ilustracji z danej książki.
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 27 października  2021r.
 • Za górami, za lasami czyli ..baśń, legenda – konkurs literacki dla uczniów klas IV.
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie baśni –  praca musi zawierać wszystkie cechy tego gatunku: charakterystyczny początek i zakończenie, elementy fantastyczne, walkę dobra ze złem gdzie dobro zwycięża, nieokreślony czas i miejsce akcji, mile widziany morał.
 • Baśń może być napisana przez nie więcej niż trzech uczniów, autor-autorzy mogą napisać tylko jeden utwór.
 • Praca może być napisana ręcznie lub komputerowo, na kartce o formacie A4.
 • Praca może mieć dowolną objętość, ale nie mniejszą niż jedna strona arkusza A4.
 • Autorzy baśni muszą zadbać o poprawność składniową, językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi.
 • Praca musi być napisana samodzielnie, tzn. nieprzepisana z książek, czasopism czy Internetu itp.
 • Ocenie będzie podlegać:

             • zgodność z tematem,

             • uwzględnienie kryteriów gatunku literackiego,

             • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

             • poprawność stylistyczna,

             • twórczy charakter utworu.

 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 27 października  2021r.
 • Konkurs na krzyżówkę w hasłem „Legenda” lub „Baśń” – konkurs dla uczniów klas V i VI.
 • Zadaniem uczestników jest ułożenie krzyżówki  z hasłem „baśń” lub „legenda”.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie.
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 27 października  2021r.
 • Słowo „Baśń i legenda” w różnych językach- konkurs dla uczniów klas VII i VIII.
 • Zadaniem uczestników jest przetłumaczenie słowa „baśń i legenda” na różne języki.
 • Należy  wybrać format i technikę, za pomocą których przedstawione zostaną tłumaczenia. (Można je wykaligrafować, namalować, wykleić itp.)
 • Termin składania prac w bibliotece szkolnej mija 27 października  2021r.

PROSIMY WYCHOWAWCÓW O WSPARCIE  SWOICH UCZNIÓW

Zapraszamy do udziału w konkursach!

Do zobaczenia w naszej bibliotece!