Zaczynamy – przypominamy

Regulamin biblioteki szkolnej

  1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków.
  4. Jednorazowo można wypożyczać dwie książki.
  5. Okres wypożyczania nie może przekraczać dwóch tygodni.
  6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia , pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.
  7. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
  8. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek , czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
  9. Z końcem roku szkolnego wypożyczone książki powinny być zwrócone.

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2021/2022:

  poniedziałek   7.00-15.15  
  wtorek   8.00-15.15  
  środa Dzień bez wypożyczeń  
  czwartek   8.00-15.15  
  piątek   7. 00-14.15  

Nauczyciele bibliotekarze: Urszula Bartnicka, Justyna Kosiarska

Serdecznie zapraszamy.